svítání620

Drahá ženo,
vydej se na cestu za opravdovým ženstvím.
Protanči ji jako svobodná panna, milující matka,
vášnivá čarodějka i moudrá stařena.
Odhoď staré bolesti a uzdrav své srdce.
Zažij radost a vášeň milování.
Poznej uzdravující sílu sexuální energie.

      

Ať jde žena jakoukoliv cestou, měla by kráčet svobodná a plně ve své síle, moudrosti, lásce a spiritualitě, které v sobě nese ukryty. Potom její cesta může být plná vášně a radosti, kterou je schopna rozdávat jiným. Spojení s muži by mělo být tou nejkrásnější silou (energií), kterou tady na Zemi může zažívat. Přeji každé ženě, aby zažila jemnost a hloubku tohoto spojení, a aby věděla, že je jen na ní, jakou cestou půjde, každé přání je možné si splnit. Pokud žena zůstane svobodná ve svém jádru, dokáže nejen plně ovládat svoji sílu a tvořit svůj život, ale také prostřednictvím této životadárné energie může uzdravovat sebe a své okolí. Stejně  tak  dokáže  žena  pomoct  muži,  aby  se  této síly dotkl a mohl se stát její součástí. Chtěla bych, aby ženy o své skryté síle věděly a mohly si konečně dovolit projevit ji.  To je poselství, které vkládám do svých seminářů a předávám dál… Mitra

 

imagesLQJG2A0N                  imagesLYZY7F05                  imagesBPW7X1PY

Je to už velmi dávno, dál než sahá naše paměť, kdy po zemi kráčely ženy uctívané všemi, byly moudré, laskavé i mocné. Byly velkým přínosem každé komunity, ve které pomáhaly léčit, podporovaly muže, starší ženy zasvěcovaly mladší do tajů milostného spojení a také ho předávaly dál mužům, Byly těmi, kdo své vize sdělovaly nejen vojevůdcům, ale i těm, kdo vedli společnost. Přítomnost těchto žen byla požehnáním celé společnosti. Takové ženy byly spojeny se Zemí, se svou spiritualitou i se svojí silou. To všechno v ženách zůstalo do dnešních dnů. Tak, jak je ukryt zvuk v našich kostech, stejně tak je ukryta síla žen  v  kódech  její   sexuality, a  i  když  je  ukryta  velmi  hluboko
a někdy téměř pohřbena, každá žena se může rozhodnout  pro znovuzrození, znovu  oživení této síly, která  se ukrývá v oblasti jej í pánve.  Ať už ji  nazýváme silou Kundalini nebo Amaru, či jakkoliv jinak, je to síla, která je velmi léčivá, nesmírně posvátná a zářivá. Ženy byly díky patriarchální společnosti odvedeny velmi daleko od této síly a naučily se svoji sexualitu prožívat velmi omezeně, jen skrze tělesný prožitek přinášející pouze tělesnou rozkoš. Ale ty ženy, které se rozhodnou znovu spojit se svou plnou sexualitou, mohou zažít nekonečnost vyjádření ženského sexuálního ducha a pomohou probudit sebe sama i svého partnera. Pak může žena prožít sílu, která jí poskytne nespoutanost, divokost, všemocnost, tvořivost a vše, po kterém její ženství a srdce touží.Nepotlačujte už dále svoji sílu a zbavte se strachu z vlastního prožitku a síly, kterou nesete.

Pozvání na seminář

                PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE NA SILOVÝCH MÍSTECH PÁLAVY

                                           Cesta Ženy 

Posvátná sexualita       Žena ve své síle               Uzdravení

unnamed-2  vlcice 

Cesta Ženy – Posvátná sexualita                                Cesta Ženy – Žena ve své síle                                        Cesta Ženy – Uzdravení

 

Milé ženy, přijměte pozvání …

Povídání nejen o seminářích…