Moje cesta     


Na své cestě  životem  jsem  byla a stále  jsem  malou  holkou, dospělou  ženou, matkou,  milenkou,  snad  vším, čím žena může být. A kým jsem ještě? Průvodkyně? Jsem  průvodkyní životem, tancem  i cestou. Provázím Pálavou a jejími silovými místy, mnozí mne označují za její strážkyni. Provázím   cestou  k  radosti a spontánnosti, kterou jsme měli jako děti, provázím  k síle, která sídlí v našich tělech a zapomněli jsme ji používat ve svých životech, k odvaze a všemu, co je naší přirozenou součástí. Provázím  tanečníky  jejich  tělem   a pomáhám jím najít   vše, co jim neslouží.  Vše, co způsobuje bolest, smutek, stagnaci nebo jiné omezení a  tím  možnou nemoc.  Provázím životy minulými i současnými. Příběhy, které se nám staly a  už si  je  nepamatujeme, protože  je to buď  velmi  dávno  nebo by  bylo pro nás  příliš  bolestné  se na ně  podívat a uzdravit  je.  Pokud  máte chuť se vydat na cestu a objevit sami sebe…jste zváni… ráda budu Vaší průvodkyní.

Během svého života jsem prošla řadou zkušeností, jak osobních, tak vedených různými mistry. Avšak za nejhlubší a nejupřímnější cestu k lidské duši a tělu vidím vlastní osobní cestu, která se stále vyvíjí. Během cesty životem jsem ochutnala plnost žití i dotek smrti, prošla jsem řadou zasvěcení do různých energetických systémů, setkala jsem se se světlem i temnotou. Prošla jsem učením moudrosti starých druidů, poznávám a znovu se rozpomínám, jak pracovat a vnímat přírodu jako živou součást našeho bytí. Miluji hudbu a tanec, který jsme vložila do tance MuVa, jehož jsem zakladatelkou. Síla a uzdravující energie milostného spojení, jemnost i síla ženství v její opravdovosti, jsou dalšími tématy, které jsem vložila do projektu CESTY ŽENY. Žiji na Pálavě, kde se věnuji energii staroslovanských kněžek a silovým místům Pálavy.

 

Zásady ochrany osobních údajů